یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ۱۶:۱۵
جمع بندی مباحث حدیث ولایت

برنامه جمع بندی مباحث حدیث ولایت با سخنرانی آقای میدی، دوشنبه ۱۸ دی برگزار می گردد.