یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۴۵
نشست تخصصی بررسی مهم ترین چالش های بازار سرمایه

برنامه نشست تخصصی بررسی مهم ترین چالش های بازار سرمایه، دوشنبه ۱۸ دی برگزار می گردد.