سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ ۲۰:۴۵
اظهارنظر مصطفی کواکبیان درخصوص عملکرد معاون سابق مطبوعاتی کشور

با تبریک انتصاب دکتر حسین انتظامی به عنوان دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با تقدیر از زحمات شش ساله ایشان در عرصه مدیریت مطبوعات کشور و با تاکید بر اینکه معمولا عملکرد مدیران توانمند بدون ضعف نیست در اینجا به اختصار چندین دستاورد مهم دوره تصدی ایشان را در معاونت مطبوعاتی متذکر می شوم.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص حسین انتظامی معاونت پیشین مطبوعاتی کشور چنین نوشت:

با تبریک انتصاب دکتر حسین انتظامی به عنوان دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با تقدیر از زحمات شش ساله ایشان در عرصه مدیریت مطبوعات کشور و با تاکید بر اینکه معمولا عملکرد مدیران توانمند بدون ضعف نیست در اینجا به اختصار چندین دستاورد مهم دوره تصدی ایشان را در معاونت مطبوعاتی متذکر می شوم:

١.دفاع مناسب از حقوق خبرنگاران و جلوگیری از برخوردهای غیرقانونی و نابهنجار و غیر منطقی دستگاه قضایی با مطبوعات

٢.تشکیل ده ها نشست مشورتی شورای اقتصاد مطبوعات

٣.شفاف سازی نحوه پرداخت یارانه مطبوعات و بیمه خبرنگاران

۴.حمایت از روند شکل گیری و نهادسازی چندین تشکل صنفی مطبوعاتی از جمله انجمن روزنامه های غیر دولتی

۵.برگزاری انتخابات دموکراتیک خانه های مطبوعات استان ها وهیات مدیره خانه مطبوعات کشور

۶.تهیه پیش نویس دو لایحه نظام صنفی مطبوعات و قانون جامع رسانه ها

٧. تلاش برای اجرایی نمودن قانون انتشار و دسترسی آزاد همگان به اطلاعات

٨.برون سپاری و واگذاری امور مطبوعاتی به بخش خصوصی و غیر دولتی

مصطفی کواکبیان نماینده مردم شریف تهران در مجلس و مدیر مسوول نشریات کشوری،محلی و دانشگاهی ، موسس انجمن روزنامه های غیر دولتی و رئیس خانه مطبوعات کشور

منبع: عصر ایران