دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ ۱۸:۳۰
طرح مرمت و بازسازی یک باب منزل مسکونی توسط قرارگاه جهادی عبادالرحمن

طرح مرمت و بازسازی یک باب منزل مسکونی متعلق به یک پیرزن از کار افتاده که یک فرزند معلول نیز دارد میباشد، در دستور کار قرار دارد.

 نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم:
“خیرکم عندالله انفعکم للناس”
بهترین شما در نزد خداوند، سودمندترین شما برای مردم است.
با محاسبات صورت گرفته توسط کارشناسان، هزینه مرمت این منزل مسکونی که متعلق به یک پیرزن با یک فرزند معلول میباشد ۷ میلیون تومان برآورد شده است.
از خیرین عزیز دعوت به عمل می آید، بخشی از هزینه مرمت این خانه را به عهده بگیرند.
شماره کارت جهت واریز کمک های نقدی
۶۲۷۳_۸۱۱۰_۹۳۶۵_۱۳۱۰
شماره حساب: ۱۸۸۵۸۰۲۱۱۹۲۵۲۷۹۱
شماره شبا: IR۶۰۰۶۳۰۱۸۸۵۸۰۲۱۱۹۲۵۲۷۹۰۰۱
بانک انصار به نام علیرضا نعیمی
شماره تماس مسئول برنامه:
 ۰۹۱۵۶۲۵۳۰۲۸ هاشمی‌فر
قرارگاه جهادی عبادالرحمن
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)