یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ ۲۰:۴۸
اطلاعیه شماره ۳ اسکان دانشجویان ورودی ۹۶ منتشر شد

از سوی اداره امور دانشجویی اطلاعیه شماره ۳ اسکان دانشجویان ورودی ۹۶ منتشر شد.