یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۰۰
نهمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های نظام مسائل اقتصاد ایران
با موضوع «فقر و نابرابری در اقتصاد ایران» برگزار می گردد

برنامه فقر و نابرابری در اقتصاد ایران با حضور آقای دکتر راغفر، دوشنبه ۲۷ آذر در سالن شهید صدر برگزار می گردد.