یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۱۳
سلسله جلسات بی واسطه با اندیشه رهبری
برگزاری جلسه سیری در نهج البلاغه

سلسله جلسات بی واسطه با اندیشه رهبری امشب یک شنبه ۲۶ آذرماه برگزار می گردد.