یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۳۰
برگزاری تست های «بینایی سنجی» و «سنجش تراکم استخوان» در درمانگاه دانشگاه امام صادق (ع)

تست های «بینایی سنجی» و «سنجش تراکم استخوان» به مدت ۵روز در درمانگاه دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  تست های «بینایی سنجی» و «سنجش تراکم استخوان» به مدت ۵ روز در درمانگاه دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

شایان ذکر است تست «بینایی سنجی»  به صورت رایگاه و تست «سنجش تراکم استخوان» با ۵۰% تخفیف برای کارکنان انجام می‌شود.