یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۲۰:۴۸
توسط معاون پژوهشی دانشکده علوم سیاسی؛
از دبیر پیشین «انجمن علمی علوم سیاسی» و سردبیر مجله «ره‌آورد سیاسی» تقدیر و تشکر شد

ابوذر گوهری مقدم معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی از دبیر پیشین انجمن علمی علوم سیاسی و سردبیر مجله «ره‌آورد سیاسی» تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛ دکتر ابوذر گوهری مقدم معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی با اهداء لوح تقدیری از آقای روح الله ارشاد دبیر پیشین انجمن علمی علوم سیاسی و علی رضا قدرت آبادی سردبیر مجله «ره‌آورد سیاسی» تقدیر و تشکر کرد.