یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۸:۰۲
با حضور مدیرکل فرهنگی دانشگاه مذاهب اسلامی؛
جلسه مشترک انجمن‌های علمی‌ زبان‌های خارجی دانشگاه‌های امام صادق(ع) و مذاهب اسلامی برگزار شد

دومین جلسه مشترک شورای انجمن‌های علمی‌دانشجویی زبان‌های خارجی دانشگاه‌های مذاهب اسلامی و امام صادق (ع) با حضور مدیرکل فرهنگی دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛ دومین جلسه مشترک شورای انجمن‌های علمی‌دانشجویی زبان‌های خارجی دانشگاه‌های مذاهب اسلامی و امام صادق (ع) با حضور مدیرکل فرهنگی دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.

گفتنی است اوایل ماه جاری اولین جلسه مشترک انجمن‌های زبان‌های خارجی دانشگاه امام صادق (ع) و مذاهب اسلامی به میزبانی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شده بود و در این جلسه دبیران انجمن های دو دانشگاه تفاهم نامه مشترکی برای همکاری های بیشتر به امضا رساندند.