یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۷:۴۵
شماره جدید پژوهش‌نامه حقوق اسلامی منتشر شد

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

در معرفی اهداف دو فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی آمده است: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تجربه مدیران کشور، مراکز علمی را به این سوی رهنمون شد که علاوه بر اشخاص و مدیران متخصص و متعهد، به «برنامه‌های اسلامی» نیز نیاز است. این هدف جدید باب مطالعات میان‌رشته‌ای که در کشور ما سال‌ها محجور بوده است را مفتوح کرد و بسیاری از اندیشمندان را به تأملی جدی‌تر در مبانی رشته‌های کاربردی واداشت. در همین سال‌ها معانی متبادر از مفهوم معارف اسلامی هم‌زمان بسط یافت و علومی وسیع‌تر از فقه و زبان و ادبیات عرب را شامل گردید. اگر روزی سخن از رابطه فقه و حقوق بود امروزه این مسأله گسترش یافته است و سخن از دین و حقوق به مثابه دو نظام فکری در میان است.

مطالعات میان‌رشته‌ای ساختارمندتر و کلی‌تر به دنبال تبیین نسبت این دو نظام‌اند و از مقایسه‌های بسیط احکام فقهی و حقوقی با هم، فاصله می‌گیرند. روزگاری معنای مطالعه تطبیقی چیزی جز مقایسه احکام و آرای فقها با نظرات حقوق‌دانان در فروع فقهی و حقوقی نبود اما امروزه سخن از مقایسه دو نظام فکری و توجه و التفاتی کلی‌تر به مبانی و زیرساخت‌های نظام‌های فقهی و حقوقی است و این آغازی مبارک است.

موضوعات و رویکردهای این فصلنامه عبارتست از: تولید مقالات مبنایی و بنیادین در حوزه‌های گوناگون حقوق، افزایش تولید ادبیات فقهی در پژوهش‌های حقوقی، گسترش سطح دانش در حوزه‌های حقوق خصوصی و اسلامی.

علی غلامی، مدیر مسئول و نجاد علی الماسی سردبیری فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی را به عهده دارند.