یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰
برگزاری برنامه با عنوان:
بررسی مسائل حقوقی اختراعات

برنامه بررسی مسائل حقوقی اختراعات دوشنبه ۲۷ آذر در سالن شهید مطهری برگزار می گردد.