یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۸:۳۰
برگزاری برنامه با عنوان:
المپیاد پژوهشی دادگاه مجازی

برنامه المپیاد پژوهشی دادگاه مجازی دوشنبه ۲۷ آذر در سالن شهید مطهری برگزار می گردد.