یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۱
برگزاری برنامه با عنوان:
قانون خوانی حقوق جزای عمومی

برنامه قانون خوانی حقوق جزای عمومی دوشنبه ۲۷ آذر در سالن شهید مطهری برگزار می گردد.