یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰
برگزاری برنامه با عنوان:
آشنایی با فرآیند تدوین طرح پیشنهادی و نگارش پایان نامه ارشد

برنامه آشنایی با فرآیند ندوین طرح پیشنهادی و نگارش پایان نامه ارشد دوشنبه ۲۷ آذر در مکان کلاس ۱۱۶ برگزار می گردد.