یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰
مشارکت دانشگاه امام صادق (ع) در طرح قرانی سلمان فارسی

دانشگاه امام صادق (ع) در طرح قرآنی سلمان فارسی که از سوی مجتمع آموزشی امام صادق (ع) برگزار می‌گردد مشارکت می نماید.