یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰
مقاله: 
ارائه الگویی برای خط‌ مشی‌ گذاری فرهنگی شهر با محوریت مسجد جامع و امام جمعه

دولت‌ ها هر یک به نوعی در امر فرهنگ مداخله و خط‌مشی‌های خاصی را تنظیم می‌کنند. در زمینه شیوه طراحی خط‌مشی‌ها از بالا به پایین یا بالعکس نظرات مختلفی بیان شده است.

 

در این مقاله سعی شده است الگویی ارائه شود تا بر اساس آن خط‌مشی‌های فرهنگی به شکلی بومی تنظیم و تدوین شود.

در این الگو مسجد جامع به عنوان محور تصمیم‌گیری شهر و امام جمعه، که نماینده ولی فقیه در شهر است، منشأ خط‌مشی‌گذاری در نظر گرفته شده است و بقیه عوامل در ارتباط با این محور در تدقیق و عینی شدن نظام مسائل و رسیدن به خط‌مشی مطلوب، مؤثر دانسته شده‌اند.

در نهایت برای اجرایی شدن این الگو پیشنهادهایی ارائه شده است.

این مقاله که در فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی در تابستان سال ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است، در پیوست قابل بهره برداری است.

دکتر حسین عرب اسدی

احسان کریمی پژوهشگر مرکز رشد

محسن باقری پژوهشگر مرکز رشد

برای دانلود مقاله کلیک کنید…