یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۰۹:۰۰
انتصابات جدید در دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

احکام انتصابات آقایان دکتر سید مجید امامی،دکتر حسن بشیر و دکتر محمدرضا برزویی خدمتتان ارائه می گردد.