شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۲۲:۱۵
سه نکته مهم و یک نتیجه

روند سرمایه گذاری در کشور طی سالهای اخیر منفی شده است، این یعنی ما رسما در حال «مصرف» زیرساخت های کشور هستیم. این روند محکوم به توقف است.

۱. روند سرمایه گذاری در کشور طی سالهای اخیر منفی شده است، این یعنی ما رسما در حال «مصرف» زیرساخت های کشور هستیم. این روند محکوم به توقف است.

۲. زمانی که روند سرمایه گذاری منفی میشود، و سرمایه های پیشین به مرور در مسیر اضمحلال قرار میگیرند، حاشیه بالقوه‌ی سود برای افراد خلاق در اقتصاد بیشتر میشود. یعنی اگر بازی سودسازی در شغلی را درست بدانید، میتوانید از این گپ ایجاد شده به نفع خود بهره برداری کنید.

۳. همانطور که قبلا هم گفته ام، روند کسب سود بانکی به شکل کنونی رو به انقراض است. یعنی اگر جزء کسانی هستید که فقط از محل مصرف سود سپرده‌ی خود در بانکها درآمد کسب میکنید، در آینده‌ی نزدیک دچار عدم تناسب قطعی دخل و خرج زندگی خود خواهید شد.

جمع سه نکته مهم فوق میگوید اگر سپرده‌ گذار هستید، برای خارج کردن آن از بانک و صرف آن در کسب و‌کاری مناسب هر چه زودتر برنامه ریزی کنید.

آیا سرمایه داری را در دنیا میشناسید که از محل سپرده گذاری در بانک ثروتمند شده باشد؟!!

منبع: کانال اقتصادما | محمدرضا مهدیاراسماعیلی