شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۲۲:۴۵
قسمت دوم
هسته مطالعاتی عملیاتی

هسته‌ها در دوره‌های مختلف شکل‌گیری تا رسیدن به نقطه اثر، مراحلی را می‌گذرانند، بدیهی است هر مرحله می‌تواند در یک یا چند فاز تعریف شود.

در مرحله اول، تلاش می‌کنند ضمن فهم نسبت به توانمندی‌های علمی و عملی و ارتباطی و … منابع درونی(=اعضای) هسته، نسبت به نقص‌ها و کمبودها آگاهی حاصل شود و برای جبران آن، از طریق یارگیری بیرونی و یا از طریق شبکه‌سازی و تربیت نیرو و یا هر دو روش بصورت توأمان، اهتمام نمایند.

در این مرحله، با برگزاری نشست‌های تخصصی مختلف و بازدیدهای متناوب و سایر تلاقی ها، سعی مبرم دارند که نقشه موضوعی و دانشی هسته را بهتر و دقیق تر طراحی نموده و نمودهای سازمانی موضوع هسته را در عرصه حکمرانی جمهوری اسلامی یا نظام بین‌الملل شناسایی و نشانه‌گذاری نمایند. بدیهی است میزان اهمیت و اولویت هر کدام از سازمان‌های درگیر موضوع هسته، بعنوان یکی از اهداف مرحله اول شکل گیری بشمار می‌رود.

در مرحله دوم، اهتمام هسته بر رسیدن “از موضوع به مساله ” و پیدا کردن “نقطه اثر” هسته است. ماندن در موضوع، هسته را آرام آرام کم کیفیت و بی حال می‌کند لذا لازم است اعضای هسته با در نظر گرفتن نقطه اثر هسته، تمرکز فعالیت‌های جمعی و علمی و ارتباطی شان بر یک مساله را سازمان دهند. ضروری اینکه، طراحی و ایجاد هر ارتباطی نباید به صورت مرده واستاتیک باشد .فلذا، بایستی با آماده کردن مقدمات، ارزش افزوده هر ارتباطی را تا حد توان، حداکثری نمایند.

تاکید مجدد اینکه، طراحی نقطه اثر هسته در این مرحله، دلالت بر رسیدن به نقطه اثر در زود هنگام ندارد، بلکه شاید این مرحله (مثل تمام مراحل) چند فاز را در دل خود داشته باشد و با تعریف نقطه عطف‌های متناوب، رسیدن به نقطه اثر در زنجیره فعالیت‌های چند فاز مختلف،حاصل شود.

مرحله دوم، کانونی ترین مرحله تشکیل هسته است و میزان ارزشی که هسته در این مقطع (از لحاظ علمی،دانشی و ارتباطی) کسب می‌کند، برمیزان اثر گذاری اش نقش مستقیمی دارد.

باید توجه داشت که در مرحله دوم، استفاده از رسانه و ترویج موضوع و مساله هسته (به صورت توامان) با در نظر گرفتن مخاطبین هدف متفاوت، ضروری است. برای این امر یک یا چند رسانه مشابه یا مکمل برای رساندن پیام، طراحی و راه اندازی می‌گردد. کارکرد رسانه‌ها در این مقطع، طیف وسیعی از مقاصد را در بر می‌گیرد. هم آگاهی بخشی می‌کنند، هم برای شبکه‌سازی تور پهن می‌کنند، هم نقاط هدف در زنجیره حکمرانی جمهوری اسلامی (یا نظام بین‌الملل) را متوجه (و درگیر ) خود می‌کند و….

نکته ضروری اینکه، نقطه اثر هسته در درون تلاشی است که برای حل مساله انجام می‌پذیرد. با کمک به حل هر مساله، مساله دیگری ذیل همان موضوع و در ارتباط با مساله قبلی تعریف و کار ادامه می‌یابد. با این حساب ، در طی زمان، زوایای مختلف یک موضوع در قالب مساله‌های مختلف دیده می‌شود.

البته برخی هسته‌ها، از منظر دیگری مسیر”موضوع – مساله” را طی می‌کنند که در قسمتهای بعد به آن می‌پردازیم.

نهایتا،در مرحله سوم، هسته به تشکل کامل دست یافته و ظرفیت سازی لازم برای تبدیل آن به یک مرکز رشد در موضوعی معین فراهم آمده است و این آغاز شکل‌گیری یک مرکز رشد تخصصی است که البته بایستی ارتباطش را با سایر مراکز رشد و هسته‌ها و مرکز رشد مادر باز تعریف نماید.

منبع: کانال کانال جامع مرکز رشد