شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۲۱:۱۵
توقف بدون منطق و «موقتی» ثبت سفارش واردات خودرو یعنی دمیدن در بازار رانت خواری و فساد اقتصادی

در روزهای گذشته به سبب انتشار اخبار مربوط به توقف ثبت سفارش واردات خودرو قیمت انواع خودروهای خارجی ده ها میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

این پدیده را اضافه کنید به اظهارنظر مسئولان سازمان توسعه تجارت که ضمن ابزار تاسف از این افزایش قیمت، بر موقتی بودن توقف ثبت سفارش- به جهت انتظار “دستورالعمل جدید”- تاکید می کنند! اتفاقی که خواسته یا ناخواسته ظرف همین چند روز جیب بسیاری از تاجران خودروهای خارجی را میلیاردها تومان شارژ کرده و همچنان می کند!!!

چنین اتفاقی نمی تواند خارج از یکی از این دو حالت باشد:
یا اینکه مسئولین تجارت کشور کوچک ترین درکی از فعل و انفعالات اقتصادی و اثرات اخبار و اطلاعات در نوسانات بازارها ندارند،
و یا اینکه این اتفاق عامدانه و به منظور پر کردن جیب افراد خاص (حاصل از جهش قیمت خودرو- ولو به صورت موقت) صورت گرفته است! چه اینکه در صورت منتفی بودن بند دوم، بزرگواران می توانستند تا ابلاغ و اجرایی شدن “دستورالعمل جدید”!!! بدون وارد کردن شوک به بازار، رویه سابق ثبت سفارش را ادامه دهند، اتفاقی که معمولا در فرآیندهای عاقلانه تغییر صورت می گیرد!!!

با توجه به سابقه موضوع، به نظر می رسد ورود سازمان بازرسی کل کشور و انجام بررسی های دقیق در این زمینه حتما ضروری خواهد بود تا دست کم با رویه های فسادزای احتمالی مقابله شود.

کانال: دکتر حجت الله عبدالملکی