شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۴۱
برگزاری نشست «حوار مفتوح» با موضوع وحدت اسلامی

انجمن علمی زبان عربی نشست «حوار مفتوح» با موضوع وحدت اسلامی را امشب ساعت ۲۰ برگزار می کند.