شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۸
پخش فیلم به همراه توزیع SEA Dictionary

انجمن علمی دانشجویی زبان خارجه پخش انیمیشن «در جستجوی دوری» را امشب ساعت ۲۱ برگزار می کند.