شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۲۰:۵۰
نشست «فرهنگ جنسی و زندگی دانشجویی»

نشست «فرهنگ جنسی و زندگی دانشجویی» توسط انجمن علمی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.