جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۳۲
سلسله جلسات بی واسطه با
اندیشه رهبری

این جلسات یک شنبه ها از ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۲ برگزار می شود.