پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۴۵
آشنایی با مشکلات مسائل و دستاوردهای مرکز پژوهش های مجلس

انجمن علمی دانشجویان معارف اسلامی و اقتصاد برنامه آشنایی با مشکلات مسائل و دستاوردهای مرکز پژوهش های مجلس را به همراه بازدید با حضور آقای دکتر خاندوزی برگزار می کند.