پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰
توسط انجمن علمی زبان های خارجی؛
راه اندازی کسب و کارهای کوچک (میدون)

سامانه جامع آموزش و راه اندازی کسب و کار های کوچک (میدون)، به همت گروه اقتصاد مقاومتی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع) آغاز به کار کرد.