سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰
رونمایی از نرم افزار «الحیاه»

از آنجا که بسیاری برای یادگیری زبان بویژه زبان عربی که دوره های آموزشی هدفمند آن کمتر فراهم است از نظر زمان و فرصت دچار تنگناهایی هستند، انتقال فضای آموزشی از کلاس به محیط مورد انتخاب کاربر اعم از خانه، محل کار و غیره این نیاز علاقندان به یادگیری زبان عربی را برطرف کرده است.

معرفی نرم افزار الحیاه:

آموزش زبان بر اساس روش مهارتی و امکان پذیری همراه ساختن آموزش با پایدار سازی فراگیری که همزمان علاوه بر انتقال دانستنی های زبان، تمرین های کاربردی را برای این هدف ارائه می نماید کار دشواری می باشد. زیرا علاوه بر برخورداری از یک روش و الگوی آموزشی باید امکان تعامل و ارتباط با فراگیرنده را نیز فراهم سازد.

این موضوع را باید به ویژگیهای خاص زبان مورد نظر ازجهت پیچیدگی و دشواری نیز افزود. نرم افزار الحیاه نرم افزاری تعاملی برای خود آموزی زبان عربی کاربردی با تکیه بر مهارت های اصلی “گفت و شنود و خواندن و درک مطلب” بر اساس الگوی ارتباطی می باشد که توانسته است ویژگی های زیر را در خود تحقق ببخشد.

۱) زبان عربی:

از آنجا که زبان عربی به جهت ساختاری نشانه دار و اشتقاقی بودن و مذکر و مونث بودن ودیگر ویژگیها نسبت به زبان فارسی پیچیدگی های ویژه ای دارد، آموزش آن در قالب نرم افزار کار دشواری می باشد که نرم افزار الحیاه به آن نایل گردیده است.

۲) حجم آموزش:

با توجه به نیاز زبان آموزان برای فراگیری مقدار مناسب از آنچه زبان پایه و عمومی محسوب می شود این نرم افزار توانسته با ارائه پنج سطح براساس الگوهای متعارف آموزش زبان و در حدود ۲۰۰ ساعت آموزش را در خود جای دهد که با توجه به استاندارد آموزش زبان عربی برای فارسی زبانان سطح قابل قبولی از واژگان، اصطلاحات، جمله های کاربردی، فهم متن و فهم شنیداری را فراهم آورده است.

۳) خود آموزی:

از آنجا که بسیاری برای یادگیری زبان بویژه زبان عربی که دوره های آموزشی هدفمند آن کمتر فراهم است از نظر زمان و فرصت دچار تنگناهایی هستند، انتقال فضای آموزشی از کلاس به محیط مورد انتخاب کاربر اعم از خانه، محل کار و غیره این نیاز علاقندان به یادگیری زبان عربی را برطرف کرده است.

۴) روش مندی:

این نرم افزار که بر اساس الگوی آموزشی بسته صدی الحیاه، تولیدشده است همانند خود بسته از نظام مندی در ارائه آموزش برخوردار بوده جنبه گرد آوری و پیوست کردن مطالبی و یا سرگرمی و تفنن .. بسیاری از نرم افزار های تجاری آموزشی زبان دیده می شود، ندارد و کاربر با نظم منطقی و با پیوستگی محتوایی می تواند پیشرفت گام به گام خود در عرصه یادگیری را دریابد.

۵) جذابیت های ارتباطی:

در این نرم افزار کوشش شده است با استفاده از مدل چند رسانه ای متن، صوت و تصویری حداکثر زمینه ارتباط برای استفاده از محتوا که در الگوهای آموزشی زبان از جهت روانی و فناوری آموزشی مورد اهمیت است، فراهم گردد.

۶) گستره ترکیبی:

در نرم افزار الحیاه کوشش شده است تا نیازهای فراگیر حتی در قالب استفاده از فرهنگ واژگان به روش قابل دسترس برطرف گردد. حجم واژگان اصطلاحات، جمله ها، تمرین ها، متن و اطلاعات عمومی این نرم افزار را از موارد مشابه خارجی و داخلی که با آنها از نظر سطح کیفی و محتوایی فاصله بسیار دارد، متمایز می سازد.

۷) سهولت و آسانی:

با توجه به بعد خود آموزی این نرم افزار و تلاش برای بی نیاز سازی کاربر از فضای کلاس و آموزش دهنده انسانی، چرخش در اجزای مختلف نرم افزار و استفاده از اجزای آن به سادگی برای زبان آموز امکان پذیر است.

۸) امنیت محتوایی:

به جهت امنیت محتوایی این نرم افزار با طراحی سامانه پشتیبان کوشش شده است از دست به دست شدن محتوا و تنزل جایگاه این کوشش بایسته جلوگیری گردد و ضروری است کاربر برای دستیابی به اهداف آموزشی آن مسیر گام به گام طراحی شده در آن به همراه تکراری و تمرین پیوسته را مورد توجه قرار دهد.نرم افزار الحیاه حاصل دانش، تجربه و کوشش های بیش از یک دهه متخصصان زبان عربی در کنار متخصصان فناوری های نوین رایانه ای می باشد که علاوه بر استقلال در طراحی و تولید محتوا از نظر هدفمندی آموزش و قابلیت های گوناگون با مشابه های داخلی و خارجی خود تفاوت های بسیار زیادی دارد و می تواند گام بزرگی برای استفاده علاقه مندان به یادگیری زبان عربی کاربردی باشد.

دکتر مسعود فکری

واحد اطلاع رسانی معاونت پژوهش
ارتباط با ما: ۰۲۱۸۸۰۹۴۰۰۱ داخلی ۷۷۶