دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۲۲:۱۵
شرایط بهره‌مندی از بیمه تکمیلی درمان اعلام شد

اداره امور دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) شرایط بهره‌مندی از بیمه تکمیلی درمان را اعلام کرد.