خبرنامه صادق » تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان ۹۶
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ۲۱:۰۰
تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان ۹۶

تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویان ۹۶، سه شنبه ۱۴ آذر برگزار می گردد.