شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۲۰:۱۵
شب شعر

شب شعر با سخنرانی آقایان سیار، قزوه، عرفان پور، مودب، ارژن و … برگزار می گردد.