شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۴۵
گزارش خبری
جایگاه دانشگاه امام صادق (ع) در بسط و گسترش کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره

دبیرخانه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال ۹۳ به ریاست دکتر عادل پیغامی شروع به فعالیت کرده و اعضای این کمیته متشکل از دو نفر از روساء دانشکده‌ها به عنوان عضو حقیقی، معاونین پژوهشی دانشکده‌ها و پردیس خواهران می‌باشند.

به گزارش دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ دانشگاه امام صادق علیه السلام با برگزاری ۱۷ عنوان کرسی ترویجی در نیمه اول سال ۹۶ موفق به کسب جایگاه سوم در میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی کشور شده است. دانشگاه‌ علامه طباطبایی و دانشگاه تهران به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار دارند.

دبیرخانه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال ۹۳ به ریاست دکتر عادل پیغامی شروع به فعالیت کرده و اعضای این کمیته متشکل از دو نفر از روساء دانشکده‌ها به عنوان عضو حقیقی، معاونین پژوهشی دانشکده‌ها و پردیس خواهران می‌باشند. از جمله اهداف کمیته دستگاهی دانشگاه امام صادق علیه السلام، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی‌ها در حوزه علوم انسانی و معارف دینی و مساعدت موثر به بسط آزاداندیشی و شکل‌گیری جنبش ملی نقد و نظریه‌پردازی در ایران است.

انواع کرسی‌ها:

کرسی‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) کرسی‌های تخصصی

به نشست‌های علمی اطلاق می‌شود که صاحبنظران، در چند جلسه، در حضور شورای داوران و کمیته ناقدان، به ارائه مدعیات علمی خود که قبلا در قابل طرحنامه نظریه، نواوری یا نقد به دبیرخانه هیات ارائه کرده اند، می‌پردازند. این جلسات در قابل پیش اجلاسیه و اجلاسیه با سه عنوان برگزار می‌گردد:

  • کرسی نظریه پردازی
  • کرسی نوآوری
  • کرسی نقد

ب) کرسی‌های ترویجی

نشستی علمی با ارائه متن مکتوب )چاپ شده یا نشده صاحب نظر برای دفاع از نظر خود یا نظر غیر به همراه نقد ناقد یا ناقدان یا مباحثه علمی دو صاحبنظر رقیب دارای متن مکتوب در مدعای علمی که بدون داوری و بر اساس اخلاق، منطق علمی و آزادی بیان با هدف بسط فرهنگ «گفتگو و نقد»، تقویت فضای عقلانی، ترویج و بررسی دیدگاههای مختلف و گفتمان سازی علمی، توسط مراکز علمی و آموزشی در دو قالب ذیل برگزار می گردد:

  • عرضه و نقد دیدگاه علمی:

به نشستی نوآورانه، روشمند و علمی اطلاق می گردد که با هدف تبیین و معرفی نظریه یا مکتب یا ایده یا بینش یا جریان، به ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت پرداخته و نهایتا اصلاح و بهبود آن را دنبال می کند.

  • مناظره علمی:

به مباحثه ای رو در رو، روش مند و منطقی میان دو صاحبنظر اطلاق می شود که به گونهای نقادانه، دیدگاهها و نظرات یکدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش می‌کشند.

دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره مستقر در اداره خدمات پژوهشی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، آماده هرگونه همکاری در زمینه مشاوره، پشتیبانی و برگزاری کرسی‌ها با دانشکده‌ها، اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه می‌باشد.