خبرنامه صادق » معرفی برگزیدگان مرحله نهایی سی‌ و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۳۰
معرفی برگزیدگان مرحله نهایی سی‌ و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان

برگزیدگان بخش آوایی مرحله نهایی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری آنا،برگزیدگان بخش های مختلف مرحله نهایی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت معرفی و تقدیر شدند.

در رشته اذان بخش دانشجویان رتبه دوم حسین نصر از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، رتبه سوم هادی آشتیانی از دانشگاه آزاد اسلامی و شایسته تقدیر عباس وکیلی از دانشگاه علوم پزشکی یزد انتخاب شدند.

در رشته دعا ومناجات خوانی بخش دانشجویان رتبه سوم حمید برزکار از دانشگاه جامع علمی و کاربردی و سید مصطفی میرصانعی از دانشگاه قم و احمد رضا حبیب زاده از دانشگاه امام صادق(ع) شایسته تقدیر شدند.

در رشته دعا و مناجات خوانی خواهران بخش دانشجویان رتبه دوم مطهره قلندری از دانشگاه خوارزمی و صفورا یداللهی از دانشگاه پیام نور و مهیا فتحی از دانشگاه فرهنگیانشایسته تقدیر شدند.

در رشته قرائت تحقیق بخش اساتید (آقایان) رتبه نخست مرتضی سلیمانی از دانشگاه جامع علمی وکاربردی، وحید مهاجرپاریزی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی و محمدرضا عامری از دانشگاه پیام نور به ترتیب رتیه دوم و سوم را کسب کردند.

در رشته قرائت تحقیق بخش اساتید(خانم‌ها)مهری مختاری رشیدآباد از دانشگاه جامع علمی و کاربردی و ربابه موحدی پور از دانشگاه جامع علمی و کاربردی شایسته تقدیر شدند.

در رشته قرائت ترتیل بخش اساتید(آقایان) رتبه نخست سیداحمد میریان از دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه دوم علی اکبر کاظمی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی و رتبه سوم محمد امین بهرامی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انتخاب شدند.

در رشته قرائت ترتیل بخش اساتید (خانم‌ها)رتبه نخست ندا ایلیات از دانشگاه جامع علمی و کاربردی و سپیده مختاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران شایسته تقدیر شد.

در رشته حفظ ۵ جز بخش اساتید (خانم‌ها) رتبه نخست فاطمه شاهین از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، رتبه دوم راضیه زارع از دانشگاه علوم پزشکی شیراز کسب کردند.

در رشته حفظ ۵ جز بخش اساتید(آقایان)مصطفی شیخ الطائفه از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه رتبه نخست را کسب کرد.

در رشته حفظ ۱۵ جز بخش اساتید(خانم‌ها) مریم برخورداری از دانشگاه جامع علمی و کاربردی و صدیقه رضایی دهنوی از دانشگاه پیام نور شایسته تقدیر شدند.

در رشته حفظ ۱۵ جز بخش اساتید(آقایان) رتبه نخست محمد محسنی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، رتبه دوم علیرضا قاسم‌زاده از دانشگاه جامع علمی و کاربردی و رتبه سوم جواد فتحی اکبرآبادی از دانشگاه پیام نور شدند.

در رشته حفظ کل قرآن کریم بخش اساتید(آقایان) رتبه نخست یعقوب پورجمال از دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه دوم مهدی رجبی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان و رتبه سوم علی شاه نظری از دانشگاه پیام نور شدند.

حفظ ۵ جز بخش دانشجویان(آقایان) رتبه نخست مجتبی مهجور از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، رتبه دوم محمدرضا رحیمی از دانشگاه شهید رجایی و رتبه سوم سیدرضا میرهاشمی از دانشگاه پیام نور انتخاب شدند.

در رشته حفظ ۵ جز بخش دانشجویان(خانم‌ها) رتبه نخست فائزه جلالی از دانشگاه شهید چمران اهواز، رتبه دوم مرجان میرحسینی از دانشگاه علوم پزشکی یزد و رتبه سوم زینب معصومی پویا از دانشگاه علوم پزشکی اراک را کسب کردند.

در رشته حفظ ۱۰ جز بخش دانشجویان (خانم‌ها) رتبه نخست سیده یاسمین پیرا از دانشگاه پیام نور، رتبه دوم نعیمه داودی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان و رتبه سوم زهرا میرزاعلی پور از دانشگاه اصفهان شدند.

در رشته حفظ ۲۰ جز بخش دانشجویان(خانم‌ها) رتبه نخست مینا چشم سبز از دانشگاه پیام نور، رتبه دوم نرجس سعدالدین از دانشگاه فرزانگان تهران و رتبه سوم فاطمه نظری از دانشگاه پیام نور انتخاب شدند.

در رشته حفظ کل قرآن کریم بخش دانشجویان رتبه نخست محمد جواد دلفانی از دانشگاه آزاد، رتبه دوم رسول آزمایش از دانشگاه تبریز و رتبه سوم را محمدرضا رضایی از دانشگاه قم کسب کردند.

در رشته حفظ کل خواهران بخش دانشجویان رتبه نخست سیده زینب تقوی پور از دانشگاه آزاد، رتبه دوم رقیه رضایی از دانشگاه پیام نور و رتبه سوم فاطمه عابدینی از دانشگاه علوم پزشکی قم برگزیده شدند.

رتبه نخست: سید مصطفی حسینی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رتبه دوم: جواد سلیمانی از دانشگاه آزاد
هادی اسفیدانی از دانشگاه صنعتی سجاد مشهد