پنج شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۴۵
دنیای ماشینیِ انسانی

دوره آموزش اسب سواری در دو سطح مبتدی و پیشرفته برگزار خواهد شد.

بسمه تعالی

✳️ سایبرنتیک و کوانتوم سایبرنتیک

🔹 سایبرنتیک[۱] نام نظریه‌ای است که مناسبات انسان و ماشین، و ماشین‌ها با یکدیگر را تبیین می‌کند. این نظریه را نوربرت وینر[۲] در سال ۱۹۴۸ مطرح کرده‌است.

🔹 زمینه گسترده سایبرنتیک به صورت مطالعات بین رشته‌ها و از طریق به‌هم وصل‌کردن زمینه‌های متعدد و گوناگونی همچون علوم وفناوریهای اطلاعات و ارتباطات، سیستم‌های کنترل، نظریه شبکه‌های الکتریکی، منطق ریاضی، پایداری سیستم‌های زیست‌شناسی، پایداری سیستم‌های مهندسی، و علوم اعصاب در طی سال‌های دهه ۱۹۴۰ آغاز گردید. با گسترش‌های بعدی، میدان‌های علمی دیگری نظیر سیستم‌های اجتماعی، مردم‌شناسی، نظریه عمومی سیستم‌ها، روان‌شناسی، و معماری و طراحی نیز به آغوش سایبرنتیک درآمدند، به طوری که در حال حاضر سایبرنتیک با بکارگیری علوم و فناوریهای نوین و ترکیب آن با علوم اجتماعی و انسانی جایگاهی ویژه ای را در بین کشورهای پیشرفته باز کرده است، تا جایی که در بسیاری از دانشگاهای ممتاز دنیا دانشکده ها و پژوهشگاهای سایبرنتیک از امتیازهای بسیار ویژه ای برخوردارند.

🔹 همانطور که در شکل زیر قابل مشاهده است، دانشمندان حوزه سایبرنتیک معتقدند که ارتباط بین این حوزه و اجتماع بسیار تنگانگ هست و باید قوانین و حتی شکل گیری دنیای نوین برمبنای سایبرنتیک باشد.

🔹 در بیان اهمیت و ضرورت سایبرنتیک همین بس که در سال ۲۰۱۷ سه کنفرانس بسیار ویژه با حمایت گوگل و چندین سازمان و ارگان ممتاز دیگر با کانتکست IMSCI برگزار شد[۳] که عبارتند از:

۱) 

   ۱۲th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2017

۲)

   Special Track on Social and Organizational Informatics and Cybernetics: SOIC 2017

۳) 

    Special Track on Politics and Information Systems, Technologies and Applications: PISTA 2017

🔹 ارتباط بین این کنفرانس ها به شکل زیر طراحی شده است:

🔹 به نظر می رسد که راز موفقیت یک کشور در تمام ابعاد و مخصوصا حکمرانی و سیاستگزاری در قدرت سایبرنتیکی یک کشور نهفته است. جالب اینجاست که اخیرا نظریه سایبرنتیک کوانتومی مطرح شده است که در آن، سایبرنتیک را از دیدگاه کوانتومی و مبتنی بر علوم و فناوریهای کوانتومی مورد بررسی قرار می دهد.

➖➖➖➖➖

[۱] Cybernetics

[۲] Norbert Wiener

[۳] International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics

➖➖➖➖➖

✔️ مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام