یکشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۶ ۲۰:۴۲
تمدید حکم مدیر اداره گزینش دانشجو

تمدید حکم مدیر اداره گزینش دانشجو امروز صادر شد.