پنج شنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۳۰
تجارت سنگهای قیمتی از مزیت های بومی ایران

از فیروزه نیشابور تا عقیق یمنی؛ استعداد نژاد ایرانی در شناخت سنگهای قیمتی از مزیت های بومی اقتصاد ماست. فقط نیشابور به عنوان بزرگترین و باکیفیت‌ترین معدن فیروزه جهان سالانه ۴۰ تن انواع سنگ به بازار جهان می دهد.

از فیروزه نیشابور تا عقیق یمنی؛ استعداد نژاد ایرانی در شناخت سنگهای قیمتی از مزیت های بومی اقتصاد ماست. فقط نیشابور به عنوان بزرگترین و باکیفیت‌ترین معدن فیروزه جهان سالانه ۴۰ تن انواع سنگ به بازار جهان می دهد.
این بازار ظرفیت جهانی بسیار وسیعی دارد و لذا در حوزه سنگ تراشی، رکاب سازی و سنگ شناسی اشتغال آفرینی جذابی دارد. به شرط آنکه منتظر ننشینید تا در مغازه سر خیابان همه اش به همشهری های خودتان بفروشید!

ظرفیت سنگ قیمتی در ایران حتی برای سنگهای خارجی نیز جا دارد. از سنگهای سنتی مانند عقیق یمنی و هندی بگیرید تا توپاز و فیروزه سنتتیک.
در این حوزه به شرط کسب مهارت می توانید تا ۱۱ برابر ارزش افزوده ایجاد کنید که نسبت به عموم مشاغل ایران حاشیه سودی چشم گیر محسوب می شود.

مهمترین مشکل این صنعت در ایران چسبندگی به روش های سنتی است که هزینه تولید را بالا می برد. با بهره گیری از فناوری های جدید می توان سهم صادراتی بسیار خوبی را در این صنعت رقم زد. خاصیت این صنعت آن است که از فردی با سرمایه اندک (به عنوان سنگ تراش حرفه ای) تا فردی با سرمایه انبوه (به عنوان تاجر حرفه ای) را می تواند در خود بپذیرد.

اقتصادما را رصد کنید و این پیام را به کسی که شاید با این پیام به شغلی دست پیدا کند هدیه کنید!

منبع: اقتصاد ما