پنج شنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۹:۰۰
انتقال امتحانات ۱۶ آذر به تاریخ ۲۳ آذر

طبق اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و در راستای درخواست معاونت دانشجویی و فرهنگی مبنی تغییر در زمان امتحانات میان ترم به دلیل تداخل زمان اردوی مشهد برخی تشکل‌ها، امتحانات روز ۱۶آذرماه به تاریخ پنج شنبه ۲۳آذر منتقل شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  طبق اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و در راستای درخواست معاونت دانشجویی و فرهنگی مبنی تغییر در زمان امتحانات میان ترم به دلیل تداخل زمان اردوی مشهد برخی تشکل‌ها از جمله بسیج و انجمن های علمی، امتحانات روز ۱۶ آذرماه به تاریخ پنجشنبه ۲۳ آذرماه منتقل شد.