سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۵۵
مقاله: 
مفهوم‌ پردازی ظرفیت خط مشی عمومی انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری

وجود بازیگران مختلف ، متعدد بودن برنامه‌ های موجود در هرکدام از حوزه‌های خط‌ مشی، طولانی بودن فرایند خط‌مشی‌گذاری و وجود مباحث فنی عواملی است که خط ‌مشی‌گذاری را به فرایندی پیچیده تبدیل کرده است.

حکومت‌_ها برای غلبه بر پیچیدگی‌های فرایند خط ‌مشی‌گذاری، نیازمند برخورداری از یکسری توانایی‌ها هستند؛ «ظرفیت خط ‌مشی» به‌عنوان یکی از موضوعات جدید در علوم خط ‌مشی اشاره به این توانایی‌های حکومت دارد.

از آنجاکه نظریه‌پردازان علوم خط ‌مشی معتقدند مؤلفه‌ها و ابعاد تشکیل‌دهنده موضوع ظرفیت خط‌ مشی وابسته به #عوامل_زمینه‌ای است؛ لذا کاربست این موضوع در کشور نیازمند باز پردازی مفهومی با در نظر گرفتن اقتضائات و لوازم اداره آن است.

در این پژوهش بیانات #مقام معظم_رهبری خطاب به لایه #خط‌_مشی‌_گذاران کشور مورد بررسی قرار گرفته و مؤلفه‌های بومی موضوع ظرفیت خط‌ مشی برای کشور استخراج شده است.

این مقاله که در فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی در بهار سال ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است، در #پیوست قابل بهره برداری است.

دکتر حسن دانایی فرد

دکتر سید مجتبی امامی

سید کاظم حسینی پژوهشگر مرکز رشد

برای دریافت مقاله کلیک کنید…