سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۱۵
عصر «مال‌»ها دارد به پایان میرسد!

نتایج دو مطالعه بین‌المللی و شهرسازی نشان می‌دهد بازار جهانی «مال»ها – مجتمع‌های تجاری چندمنظوره – تحت‌تاثیر تحول در سبک خرید، عصر رونق فروش را پشت‌سر گذاشته و وارد سراشیبی سقوط شده است.

پیش بینی میشود تا ۲۰۲۲، از هر ۴ «مال»، یکی از صحنه تجارت خارج شود و یا تبدیل به انبار کالا یا حتی متروک شود. بانک انصار که پیش از این دو سرمایه گذاری سنگین در اطلس مال و اطلس پلازا کرده بود با هشیاری از این بازی خارج شد.
در همین محور من به شدت نگران سرنوشت ایران مال هستم که سهم عظیمی از منابع بانک آینده را بلعیده است.

سرمایه‌گذاران این مالها با دو اقدام می‌توانند ورشکستگی احتمالی این مراکز را تعلیق کنند. اقدام اول، تغییر معماری این مراکز برای پیوندخوردن با فضای باز شهری و اقدام دوم، اصلاح در عرضه کالاها و خدمات برای فراگیر کردن آنها –قابل استفاده برای همه طبقات اجتماعی که البته تا این تکنیک در ایران بخواهد فهم شود ۲۰۲۲ گذشته است!

منبع: اقتصادما | محمدرضا مهدیاراسماعیلی