سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵
توسط انجمن علمی زبان برگزار می‌شود؛
جلسه رفع اشکال و حل نمونه سوالات زبان انگلیسی ۴ و ۶

جلسه رفع اشکال و حل نمونه سوالات زبان انکلیسی ۶و۴ امشب توسط انجمن علمی زبان برگزار می‌شود.