سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۰:۱۶
معاونت سرمایه انسانی و مدیریت منابع هشدار داد/ کلاه برداری افراد ناشناس از اعضای دانشگاه امام صادق(ع)

در چند روز اخیر برخی افراد ناشناس با تماس با برخی همکاران و معرفی خود به عنوان یکی از مسئولین دانشگاه اقدام به کلاهبرداری مبالغی از همکاران نموده اند، در همین راستا معاونت سرمایه انسانی و مدیریت منابع هشدار داد در صورت هرگونه تماس افراد ناشناس اطلاعات افراد تماس گیرنده را به این معاونت جهت پیگیری اعلام فرمایند.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  در چند روز اخیر برخی افراد ناشناس با تماس با برخی همکاران و معرفی خود به عنوان یکی از مسئولین دانشگاه اقدام به کلاهبرداری مبالغی از همکاران نموده اند، در همین راستا معاونت سرمایه انسانی و مدیریت منابع هشدار داد  در صورت هرگونه تماس افراد ناشناس اطلاعات افراد تماس گیرنده را به این معاونت جهت پیگیری اعلام فرمایند.