سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۷:۱۶
تمدید حکم مسئولیت رئیس دانشکده معارف اسلامی و حقوق

نظر به توفیقات بدست آمده، حکم جنابعالی در سمت رئیس دانشکده معارف اسلامی و حقوق برای یک دوره دو ساله تمدید می شود.