یکشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۶ ۲۳:۰۰
دانلود/ صوت سخنرانی و مداحی جلسه هفتگى یکشنبه ۱۳۹۶/۷/۳۰

صوت سخنرانی و مداحی جلسه هفتگى یکشنبه ۱۳۹۶/۷/۳۰ برای دانلود آماده گردیده است.