یکشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۶ ۲۲:۱۵
با آرای اعضای شورای انجمن علمی الهیات؛
«جواد محمود زاده» به عنوان دبیر جدید انجمن علمی دانشجویی الهیات انتخاب شد

“جواد محمود زاده” با کسب حداکثر آرا از اعضای شورای انجمن علمی الهیات به عنوان دبیر جدید انجمن علمی دانشجویی الهیات انتخاب شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  “جواد محمود زاده” با کسب حداکثر آرا از اعضای شورای انجمن علمی الهیات به عنوان دبیر جدید انجمن علمی دانشجویی الهیات انتخاب شد.

شب گذشته پیش اولین جلسه اعضای جدید شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی الهیات با دبیر و برخی اعضای سابق انجمن، در مکان دفتر انجمن علمی الهیات برگزار شد که در این جلسه در این جلسه به اتفاق آراء آقای “جواد محمود زاده” به عنوان دبیر جدید انجمن علمی دانشجویی الهیات انتخاب شدند.

گفتنی است دبیر و اعضای سابق انجمن علمی دانشجویی الهیات در پیامی به اعضای جدید این انجمن ضمن تبریک به اعضای جدید و همچنین دبیر منتخب، آرزوی توفیق روزافزون را برای آن عزیزان از خداوند منان مسئلت داشتند.