یکشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۷:۰۵
با سخنرانی قائم‌ مقام‌ معاون و مدیرکل دانشجویی و فرهنگی؛
جلسه هم‌اندیشی فعالان انجمن‌های علمی دانشجویی برگزار می‌شود

جلسه هم‌اندیشی فعالان انجمن‌های علمی دانشجویی با سخنرانی قائم‌رمقام‌رمعاون و مدیررکل دانشجویی و فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی، جلسه هم‌اندیشی فعالان انجمن‌های علمی دانشجویی با سخنرانی قائم‌مقام‌معاون و مدیرکل دانشجویی و فرهنگی برگزار می‌شود.

این برنامه پیش از ظهر فردا دوشنبه هشتم آبان، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با حضور مهدی مشفق قائم مقام معاون دانشجویی و فرهنگی و اکبر عرفانی‌فر مدیرکل دانشجویی و فرهنگی در سالن شهید مطهری برگزار خواهد شد.

گفتنی است، در این برنامه از فعالین دوره پیشین انجمن‌های علمی دانشجویی تقدیر و به شورای منتخب حکم اعطا می‌شود.