یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۴۷
عنوان خروجی مقاله
درآمدی بر دیدگاه آیت الله مهدوی‌ کنی (ره) به علوم انسانی اسلامی، با تأکید بر مدیریت اسلامی

از جمله مهم‌ترین انگیزاننده ها برای شناسایی دانشمندان صاحب سبک در هر حوزه علمی این است که آنان بیشترین تأثیر را بر روند پژوهش های آتی آن رشته داشته و تأثیر به سزایی بر تعیین دستور کار پژوهشگران آن حوزه دارند.

آیت الله مهدوی‌ کنی (ره) از جمله مؤثرترین پیشگامان حضور در عرصه علوم انسانی اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده اند.

ایشان با تأسیس دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، در صدد تربیت پژوهشگرانی عالم، مهذب و جریانساز در این حوزه برآمدند؛ از این رو شکی نیست که درک دیدگاه ایشان نسبت به علوم انسانی اسلامی، برای پژوهشگران این حوزههای علمی، بسیار ارزنده و مغتنم خواهد بود.

نوشتار حاضر، حاصل پژوهشی است که با هدف کشف و تبیین دیدگاه آیت الله مهدوی‌کنی (ره) در مورد علوم انسانی اسلامی، با تأکید بر مدیریت اسلامی، انجام گرفته است.

منابع مورد استفاده این پژوهش عبارت‌اند از کلیه آثار مکتوب و فیلم های در دسترس از سخنرانی های ایشان.

یافته های پژوهش را می توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول به تبیین ضرورت پرداختن به مقوله علوم انسانی اسلامی (چرایی) و تبیین مفهوم علم اسلامی (چیستی) و دستور کار پژوهشگر علوم انسانی اسلامی (چگونگی) اختصاص دارد و بخش دوم به تبیین مفهوم مدیریت اسلامی از منظر آیت الله مهدوی‌کنی (ره) و الزامات اساسی تحقق مدیریت و سازمان اسلامی می‌پردازد.

 

هاشم سوداگر پژوهشگر مرکز رشد