شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۲۳:۱۵
انتخابات شورای انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

انتخابات شورای انجمن علمی دانشجویی اقتصاد اول آبان سال جاری برگزار خواهد شد.