شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۹:۰۰
صوت سخنرانی جلسه هفتگى هیئت میثاق با شهدا یکشنبه ۱۳۹۶/۷/۲۳

صوت و پرده نگار لطائف قرآنی همراه با صوت سخنرانی و روضه خوانی آیت الله میرباقری برای دانلود آماده گردیده است.