یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۸:۲۷
برنامه اردوی فرهنگی ورزشی ویژه کارکنان به مقصد الیمستان

این اردو صبح پنجشنبه این هفته تا عصر همان روز برگزار می گردد.