یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰
با حضور نویسندگان کتاب برگزار می‌شود؛
جلسه نقد و برسی کتاب «فرهنگ سوگ شیعی»

جلسه نقد و برسی کتاب”فرهنگ سوگ شیعی” با حضور نویسندگان کتاب در پاتق کتاب دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛ جلسه نقد و برسی کتاب”فرهنگ سوگ شیعی” روز دوشنبه ۲۴ مهرماه و از ساعت ۸ صبح با حضور نویسندگان کتاب در پاتق کتاب دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.